Đội Tình Nguyện BVU ra quân hướng dẫn người dân sử dụng “Bluezone”

???? Kết hợp với hoạt động “Công trình thanh niên, trồng mới cây xanh năm 2021” của Đoàn trường các thành viên Đội tham gia hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone????phòng chống Covid-19 trên điện thoại tại các khu vực: chợ Vũng Tàu, chợ phường 1, công viên bãi trước, …. và nhắc nhở người dân thực hiện khai báo y tế, chủ động phòng ngừa dịch bệnh ???????????????????????? ????????̂́ ????????̂???? ????????????̣̂???? ???????????? ????̛???? !!! ????????

Có thể là hình ảnh về 1 người
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

#huongdancaidatbluezone#chudongkhaibaoyte#phongchongdichcovid19#giadinhtinhnguyenbvu