THÀNH VIÊN ĐỘI TÌNH NGUYỆN BVU HỖ TRỢ CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

???? Các thành viên của Đội đang tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP. Vũng Tàu nè các bạn ơi ????????????Ad tự hào vì các bạn quá đi ????????#Giadinhtinhnguyenbvu#Doitinhnguyenbvu#xetnghiemcovid19

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'CA'
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Có thể là hình ảnh về đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
Có thể là hình ảnh về ngoài trời và cây