“Vườn Hồng Tặng Mẹ” tại BVU

????????̛????̛̀???? ????????̂̀???????? ????????̣̆???????? ????????̣ ???? ???? ????

Đội Tình Nguyện BVU đã hoàn thành ” Vườn Hồng Tặng Mẹ” do tập đoàn NguyenHoang phát động.
Thân mời quý thầy cô và các bạn cùng ghé thăm tiểu cảnh do Đội xây dựng ????????????????